top of page

 

 

 

 

 

 

MOJE FILOSOFIE

Své lekce nestavím na jediném konceptu, který bych sledoval a podle kterého bych se řídil. Spíše se snažím čerpat ze všech znalostí, které jsem doposud nabyl a které si neustále rozšiřuji. Při práci s klienty vycházím především z nejnovějších poznatků z oblasti kineziologie, fyziologie, biomechaniky a anatomie. Ačkoli vím, že je to běh na dlouhou trať, snažím se co možná nejlépe pochopit lidské tělo a jeho fungování v pohybu a tyto poznatky aplikovat do tréninku. Každý z nás totiž funguje na malinko jiném principu, každý je jedinečný, a tyto drobné odchylky je třeba respektovat. Proto nemám žádný zázračný program, který by fungoval na všechny a hned. Takový totiž bohužel neexistuje. Tréninky přizpůsobuji každému přímo na tělo.

Oblast fitness je velmi široká a i přes časté domněnky, že se jedná jen o pumpování s činkami v posilovně, není tomu tak. Jedná se o soubor všech činitelů, které nám dohromady dávají dobrý pocit ve vlastním těle, pocit fyzické pohody a energie. Z celé oblasti, kam spadá terapie, sportovní trénink, wellness, masáže, atp., mě nejvíce zajala právě terapie a tímto směrem také směřuji své vzdělání. Tělo má svou formu (tvar), který je důsledkem funkce (způsob, jak tělo používáme). Pokud 10 hodin denně sedíme, tělo se tomu začně přizpůsobovat. Nic není náhoda a žádná chronická bolest nevzniká bez příčiny. Mojí snahou je odhalit funkční příčiny zranění nebo bolestí a pracovat na nich. Pomocí funkčních pohybových testů zjistím, kde v těle je posturálně nejslabší místo. Odhalím, které oblasti ztrácí svou stabilitu a kde je stability naopak příliš. Následnými měkkými technikami pomohu od nejpálivějších problémů a nastartuji tělo, aby se dokázalo lépe přizpůsobit a nastavit nové funkci. Postupným vedeným cvičením posiluji nové pohybové stereotypy od nejnižších pozic až po běžnou aktivitu, případně konkrétní sport. Jakmile je člověk schopen využít nový pohybový stereotyp v těch nejtězších disciplínách, tj. sport, který provozuje, pak je téměř vyhráno a může se naplno trénovat, žít.

 

Rozdělme si člověka na ducha a tělo. Oboje bylo stvořeno jako společně fungující a navzájem se doplňující celek. Pokud se daří jednomu, daří se i druhému. Pokud jeden strádá, trápí se i druhý. Dokud funguje duše s tělem a navzájem se doplňují, je všechno v pořádku, nic nás netrápí. Jakmile však začne duch převládat nad tělem, jinými slovy, pokud začneme pracovat pouze hlavou a tělo necháme bez aktivity, dříve či později se objeví nějaký problém (více v článku). Problém se ale stává tím vážnější, že potíže těla se zrcadlí v potížích ducha. Častokrát bohužel nelze ovlivnit nečinnost těla vlivem charakteru zaměstnání, kvůli zranění nebo z jiných důvodů. Následuje snaha dát tělu aspoň nějaký pohyb, např. pobytem v posilovně, během, apod. Pokud je ale tělo delší dobu pasivní, některé svaly a soudržné síly povolí a tělo se začne hýbat jinak, než jak bylo původně naprogramováno, a místo aby sílilo a stávalo se vitálnějším, začne se pohybem ničit. Nastává chvíle, kdy už správné nastavení při sportu bylo tělem zapomenuto a připomenout si ho musíme vědomě, cíleným cvičením. Mým úkolem a posláním je vrátit Vaše tělo co možná nejblíže původnímu nastavení tak, abyste si při cvičení neubližovali a neprohlubovali své patologie, ale abyste si cvičením skutečně pomáhali, sílili a zlepšovali kondici bezpečným a zdravým způsobem.

bottom of page